2018. január

Az ÉFOÉSZ Elfogadásért Önérvényesítő Egyesület nevében: szeretettel köszöntöm a Kedves Olvasót 2018. január hónapjában. Békés, Boldog Új Évet, jó egészséget, sok erőt, sikereket és örömöket kívánok!

Itt köszönöm meg azoknak a Személyeknek a munkáját, akik 2017. évben önzetlenül segítettek érdekvédelmi, – szakmai – és kulturális feladataink sikeres megvalósításában.

Ez évben is folytatjuk a fogyatékossággal élő társaink és családjaik segítése céljából vállalt szakmai feladatainkat. Természetesen a Kedves Olvasókkal, tagtársainkkal és Önkéntes Segítőinkkel közösen tudunk eredményesen dolgozni.

Mint Tagtársainknak és az Olvasóknak is van ismeretük arról, hogy ez évben is szükséges megújítani a tagsági jogviszonyt, illetve hívunk és várunk új Tagokat is egyesületünkbe. Tagsági díjunk évek óta 700. Ft./fő/év, amely pénzösszeget egyben szükséges befizetni csekken, vagy a házipénztárunkba. A 700. Ft. az új belépők részére a kártya értékét is tartalmazza.

Szeretettel várjuk tehát azokat a magánszemélyeket, akik empátiával bírnak a sérült emberek iránt és segíteni kívánnak feladataink végzésében.

Nonprofit, karitatív egyesületünk az új évben is hálásan megköszöni a magánszemélyek jövedelemadója 1% – nak eddig történt felajánlásait, amelyeket működési célú költségekre fordítunk és amelyeket továbbiakban is köszönettel fogadunk.

                                              Egyesületünk adószáma: 18224544-1-12

Szervezetünk bevételeit az eredményes pályázatok is növelik. December és január hónapban ez ideig négy pályázatot készítettünk el, bízunk abban, hogy ez évben is sikeresek lesznek pályázataink.

A tavasz tekintetében: szervezés alatt állnak a rendezvényeink, amelyekben – ismét- részben Önkéntes Segítőink, részben Magánszemélyek is segítenek.

A hírlevél 100. példányban készült. Felelős: Fábri Lászlóné