2017. április

Mint már arról korábbi hírlevelünkben is írtunk: az egyesületünk részéről beadott, képzésekről szóló pályázatot – az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. – eredményesnek minősítette.  Ennek eredményeképpen szakemberek és érintett személyek képzését kezdtük meg március 1. napján. A két csoport képzése április hónap végén befejeződik. Az elért eredményekről a májusi kiadványainkban és honlapokon is részletesen beszámolunk.

Ismét kéréssel fordulunk azon magánszemélyekhez, akik a személyi jövedelemadójuk 1% – át ez ideig még nem ajánlották fel. Nonprofit, közhasznú egyesületünk a fogyatékos személyek, családok, intézmények és munkatársak részére értékes programokat biztosít. Cél minden esetben a társadalmi elfogadás erősítése és a munkavégzések minőségi emelése. Adószámunk: 18224544-1-12  A felajánlásokat hálásan köszönjük!

A március 15.- i megemlékezéseken – a barátságtalan idő ellenére is – önérvényesítő csoportjaink tagjai és több tagtársunk vett részt.  A jeles évfordulón – elődeink harcaira emlékezve – színvonalas műsorokat láthattunk, hallhattunk.

Sokan éltek az ÉFOÉSZ Központi Irodája által küldött levélben leírt, kedvezményes cirkusz látogatási lehetőséggel. A Budapesten megrendezett előadásokról tagtársaink élményekkel feltöltődve tértek haza.

Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége felhívást tett közzé a Göllesz Viktor Ösztöndíj elnyerésére. A szövetség azon értelmi fogyatékos fiatalok pályázatait várja, akik a tanulás, a munka, a sport, valamint a művészetek területein kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. A felhívást egyesületünk továbbította és az ÉFOÉSZ honlapján is megtalálható.

Egyesületünk 2017. május 4. napján rendezi meg az „Esélyegyenlőség Napja – Anyák Napja – Önálló életvitel Napja” megyei szintű ünnepséget. Ez alkalomból irodalmi és rajzpályázatot hirdettünk, melyre összességében 148 darab nagyon szép pályamunka érkezett szervezetünkhöz; Magyarországról és Szlovákiából. Valamennyi fiatalnak és felkészítőiknek nagyon köszönjük. A meghívókat folyamatosan küldjük és szeretettel várunk minden érdeklődőt.

A hírlevél papír alapon megjelent április hónapban 150 példányban. Az ÉFOÉSZ honlapján és saját honlapunkon is olvasható. Felelős: Fábri Lászlóné