2016. június

Egyesületünk nevében köszöntöm a Kedves Olvasót 2016. június hónapban.

Egyesületünk május 19. napján Elnökségi Ülést és Közgyűlést tartott. A 2015. éves szakmai és pénzügyi beszámolókat, a közhasznúsági jelentést, valamint a 2016. éves szakmai és pénzügyi terveinket a Közgyűlés elfogadta.

Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége ez évben ünnepli megalakulásának 35. évfordulóját. A jeles évfordulóról tagegyesületünk kora ősszel méltóképpen kíván megemlékezni.  A programot pályázati forrásokból és egyéb forrásokból kívánjuk megvalósítani.

A „Carissimi” szlovák országos fogyatékosügyi lap Főszerkesztője, az ÉFOÉSZ Központi Irodája és egyesületünk szervezésében 2016. május 24. napján: ÖNÉRVÉNYESÍTŐ CSOPORTFOGLALKOZÁSOK bemutatására került sor a szlovákiai Marcelháza településen.  Az önérvényesítés célja, hogy a fogyatékossággal élő fiatalok önállóan, vagy a szükséges segítséggel: tudják érdekeiket képviselni és megtalálják helyüket az épek társadalmában. A programra a szülők kísérték el a fogyatékos gyermekeiket. A délelőtti és délutáni foglalkozások során a résztvevők sokat tanultak. A szlovák és a magyar szervezetek is kifejezték szándékukat a közös szakmai munkák folytatására.

Egyesületünk Önérvényesítői közül három fiatal készült, hogy a 2016. június 4. napján Egerben, az ÉFOÉSZ Heves Megyei Közhasznú Egyesület által megrendezett „Add a kezed, mert együtt kerek a világ!” integrált, közvélemény formáló kulturális rendezvényen szereplőként is részt vegyenek. Sajnos a csoport objektív okok miatt nem tudott részt venni a rendezvényen. A meghívást ismételten megköszönjük és bízunk abban, hogy a jövőben lesz alkalmunk rendezvényen találkozni az egri önérvényesítő fiatalokkal.

Szervezetünkben június hónapban Felügyelő Bizottsági ellenőrzés lesz. A Felügyelő Bizottságnak hatásköre és joga minden szakmai és pénzügyi iratot leellenőrizni.  Az ellenőrzés után egyesületünk a 2016. év első felének szakmai és pénzügyi munkáját zárni kívánja.

A hírlevél a www.efoesz.hu és a www.elfogadasert.eu oldalakon olvasható. Papír alapon 150 példányszámban jelenik meg. Felelős: Fábri Lászlóné