2016. január

Köszöntjük Tagtársainkat és minden Kedves Olvasót 2016. január hónapban. Békés, Boldog, sikerekben, erőben és egészségben gazdag, Boldog Új Évet kívánunk!

Egyesületünk december hónapban a 2015. évet lezárta és bizakodva tekint a 2016. év elé.

Céljaink és feladataink nem változtak, azokat az egyesület Alapszabálya részletesen tartalmazza. Célunk kiemelten: Nógrád megye területén élő fogyatékos személyek és családjaik egyenjogú és teljes körű társadalmi befogadásának igényével indokolt érdekeinek képviselete, az ember egyediségének védelme, a fogyatékosságokkal élők öntevékenységeinek, önrendelkezési lehetőségeinek, önmegvalósításainak elősegítése, a fogyatékossággal élő emberek és családjaik, valamint az Őket segítő szakemberek összefogása, szakmai segítése, tevékenységeik összehangolása, közös érdekeik képviselete, érvényesítése és védelme.

2016. év január hónapban ismét aktuális a tagsági kártyák érvényesítése. A tagsági díj mértéke nem változott, ez évben is 700. Ft./fő. Kérünk minden Tagtársunkat az intézésükre, amelyeket az egyesület irodájában személyesen – Balassagyarmat Bajcsy-Zsilinszky út 3. -, valamint az elküldött levelek értelmében: postai, vagy banki úton lehet megtenni.

Ugyanakkor várjuk tagjaink és önkéntes segítőink sorába azon további szakemberek, családok és magánszemélyek jelentkezését, akik empátiával bírnak a fogyatékos ügy iránt és tevőlegesen is segíteni kívánják mindennapi segítő tevékenységeinket. Köszönjük szépen.

 Az elmúlt hetekben két pályázatot készítettünk el, amelyek a Nemzeti Együttműködési Alaphoz kerültek beadásra. Bízunk pályázataink sikerességében. Jelenleg az ez évre szóló Szakmai – és Pénzügyi tervünk elkészítésén dolgozunk.

Közeli terveink között szerepel: közérdekű önkéntes munkát vállaló önkéntes segítőink 30 órás képzése, az „Esélyegyenlőség Napja” és az „Anyák Napja” ünnepségekre történő felkészülés. Ezekkel egy időben rajz és irodalmi pályázatokat kívánunk kiírni szociális és oktatási intézmények részére.

1848. március 15. napját az ünnephez méltóan kívánjuk megünnepelni.

Az elmúlt évekhez hasonlóan: 2016. május hónapban kerül megrendezésre a megyei szintű „EURÓPA NAP” Somoskő váránál. A rendkívül színesnek ígérkező napon előre láthatóan egyesületünk is részt vesz. A program fő szervezője: a Nógrád Megyei Esélyteremtési és Önkéntes Ház – Salgótarján.

A Hírlevél megjelent 2016. január hónapban, felelőse: Fábri Lászlóné szervező-koordinátor