2017. november

Az ÉFOÉSZ Elfogadásért Önérvényesítő Egyesület 2017. november hónapban köszönti a Kedves Olvasóit.

Október elején szervezetünk Elnökségi Ülést tartott, melynek témája volt többek között Szöllősi Sándorné elnök lemondása és Szabó Ágnes leendő elnök bemutatkozása. Az Elnökség Szöllősi Sándorné – munkáját megköszönve – lemondását elfogadta és azt a Közgyűlés elé terjesztette. Egyesületünk a Közgyűlést október 25. napján tartotta meg. Szabó Ágnes szociális szakember ismételt bemutatkozása után: a közgyűlés személyét ellenszavazat és tartózkodás nélkül, választotta meg az egyesületünk elnökének. Munkájához sok erőt és egészséget kívánunk! Bízunk abban, hogy az Országos Bírósági Hivatal az átvezetésről szóló iratokat hamarosan megküldi egyesületünk részére. 

A reformáció 500. évfordulója és a közelgő Fogyatékossággal Élő Emberek Napja alakalmából a Református Egyházzal közösen: november 5. napján Jótékonysági Hangversenyt szerveztünk a Szécsény városban lévő Evangélikus Templomban. A rendezvényen számos tagunk és vendég vett részt. A koncerten felléptek a Balassagyarmaton és Szécsényben élő orgona, – zongora, – citera, – furulya és  fuvola művészek, valamint a növendékeik, továbbá egy versmondó tagunk is. Az ismert műveket az előadók csodálatos tolmácsolásában hallhattuk. Mindenki élményekkel feltöltődve térhetett haza, közben kifejezték reményüket egy 2018. májusi koncert megszervezése tekintetében.

Szervezetünk ismét pályázatot kíván beadni a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit KFT.-hez. Eredményes pályázat esetén ezúttal a fogyatékos embereket nevelő szülőknek kívánunk szakmai segítséget biztosítani.

December hónappal elérkeztünk a 2017. év utolsó hónapjához. December első napjaiban ismét a „Fogyatékossággal Élő Emberek Napja” és a Mikulás Ünnepséget tartjuk, készülve a Karácsony Szent Ünnepére is. Ezen alkalmakból irodalmi és rajzpályázatot hirdettünk „Akadálymentes környezetem” és a „Karácsony – az én Karácsonyom” címekkel. Nagyon örülünk, hiszen pályázati felhívásunkra ez ideig több, mint 100 pályamunka érkezett be Magyarországról és a Szlovákiában dolgozó társegyesületektől.

Felügyelő Bizottsági ellenőrzés szintén december hónapban lesz egyesületünknél.

December végén leltározás után az évet szakmailag és pénzügyileg is lezárjuk.

A hírlevél 150 példányban készült és honlapjainkon is olvasható. Felelős: Fábri Lászlóné