2017. március

Köszöntöm minden Kedves Olvasónkat az ÉFOÉSZ Elfogadásért Önérvényesítő Egyesület nevében! Lassan vége a március hónapnak; a 2017. év első negyedévének.

Március 1. napján – a Fogyatékos  Személyek  Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nofprofit Kft. pályázati támogatásának köszönhetően – kezdődtek el a támogatott döntéshozatal témakörről szóló  képzések Balassagyarmaton. A képzés célja: a szakosított szociális intézményekben dolgozó munkatársaink tudásszintjének növelése, a támogatott döntéshozatal kérdésköreinek megismerése és a gyakorlatban történő alkalmazása, az érintettek minél magasabb szintű szakmai támogatása. A képzést március hónap végén – reményeink szerint – 14 fő munkatárs fogja befejezni. A 30 órás képzés sikeres elvégzésével a kollégák 25 akkreditációs ponttal lesznek gazdagabbak. A képzést további két csoportban – április hónapban folytatjuk.

Több tagunk, illetve önérvényesítő csoportjaink tagjai vettek rész az 1848 – as évforduló emlékére szervezett, és március 15. napján megtartott ünnepségeken. A szabadban ünneplők Nógrád megyében általában hűvös, szeles időjárás közepette emlékeztek, a művelődési házakban pedig kellemes körülmények között.

Egyesületünkben a tagsági jogviszony megújítása folyamatos. Régi tagjainkat és a belépni szándékozó személyek részére az éves tagság rendezése irodahelyiségünkben megtehető. Egyesületünk több tagja számára a „tartozni egy szerveződéshez” megtisztelő, közösséget kovácsoló és összetartó, valamint segítséget biztosítani szándékozó forma.

Szervezetünk jogosult a magánszemélyek személyi jövedelemadó 1% -a felajánlásának fogadására. Amennyiben a Kedves Olvasó még nem ajánlotta fel más szerveződés részére, a felajánlást hálásan köszönjük! A támogatást működési kiadásainkra fordítjuk. Egyesületünk adószáma: 18224544-1-12

Egyesületünkből a 2017. március 31. napján: az ÉFOÉSZ Központi Irodája által megrendezésre kerülő Kibővített Elnökségi Ülésen egy fő elnökségi tag mindenképpen részt kíván venni. A meghívást köszönjük szépen.

Az „Esélyegyenlőség Napja – Anyák Napja” alkalmából pályázatokat írt ki szervezetünk: „Akadálymentes környezetem”, Az Édesanya” és a „Család” témakörökben. A beérkezett munkákból a jeles napok alkalmából kiállítást rendezünk. Az ünnepség várható időpontja: 2016. május első napjai. Köszönettel és örömmel fogadunk minden pályázati anyagot!   AZ ALKOTÁS BENNED VAN!

A Hírlevél papír alapon 200 példányban jelent meg március hónapban és az ÉFOÉSZ honlapján, valamint saját honlapunkon is olvasható. Felelős: Fábri Lászlóné