2017. május

Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége: ÉFOÉSZ Elfogadásért Önérvényesítő Egyesület nevében köszöntöm a Kedves olvasót 2017. május hónapban.

Mint arról már korábban írtunk, szervezetünk 2017. január és áprilishónapok között egy képzésekkel foglalkozó projekt kedvezményezettje volt.

A projekt megvalósítását az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. írta ki és támogatta.

A megvalósított projekt címe: „Támogatott döntéshozatali képzések Nógrád megyében”. Ennek keretén belül a szakosított szociális ellátásokban dolgozó munkatársak jelentkezését, másrészt pedig a családokban és intézményekben élő fogyatékos emberek jelentkezését vártuk.  A képzéseknek/ tréningeknek a Balassagyarmaton működő Mikszáth Kálmán Művelődési Központban adott otthont. A képzéseket az ÉFOÉSZ Központi Irodájának szakemberei tartották meg. Munkájukat megköszönjük.

A képzésekkel célunk volt a résztvevőkkel megismertetni a támogatott döntéshozatal jelentőségét és a mindennapi gyakorlatban történő alkalmazását. A 27 fő szociális szakembereknek szervezett 30 órás képzés eredményes elvégzése 25 akkreditációs ponttal bírt. A fogyatékossággal élő és egyéb érintett 11 személy a képzés sikeres teljesítése után tanúsítványt kapott.

Bízunk abban, hogy a projekt alatt megszerzett ismereteket a résztvevők mindennapi szakmai munkájukban jól tudják hasznosítani, illetve a hétköznapokban alkalmazni tudják azokat. Nem titkolt szándékunk volt továbbá, hogy az ismeretek bővülésével a szakmai munka minőségi mutatói emelkedjenek és az érintett személyek ismeretei bővüljenek.

A képzésekben való részvételt – a pályázatunkban meghatározott keretszámok miatt – összességében további 34 jelentkezett személy részére nem volt lehetőségünk biztosítani.

A projekt részeként összeállításra és kiadásra került egy könnyen érthető formában megírt kiadvány: „A támogatott döntéshozatalról” címmel. A kiadványt elsősorban fogyatékos személyeknek, továbbá családoknak, intézményekben dolgozó személyeknek, gondnokoknak, támogatóknak, oktatási intézményeknek és önkormányzatoknak ajánljuk, de véleményünk szerint: hasznos más terepeken dolgozó szakembereknek is. A kiadványt folyamatosan terjesztjük, az egyesületünk irodájában térítés mentesen beszerezhető. A szakmai füzet lektorálását, szerkesztését és tördelését az ÉFOÉSZ Munkatársainak tisztelettel megköszönjük.

Őszintén reméljük, hogy segíteni tudtunk intézményeknek és munkatársaknak, valamint sérült és egészséges személyeknek. Reméljük azt is, hogy a projekt a mindennapokban él tovább és következő időkben is lesz lehetőségünk magas szintű képzéseket szervezni és megvalósítani.

A Hírlevél papír alapon 200 példányban készült és a honlapjainkon is olvasható. Felelős: Fábri Lászlóné