Egyesületünk

Egyesületünk az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetségének  tagegyesülete.
Megalakulásának éve: 2011.

Működése Nógrád megye közigazgatási területére terjed ki.
Egyesületünk közhasznú egyesület, önálló jogi személy.

Elnökség: öt tagból áll
Az egyesület elnöke: Szabó Ilona Ágnes
Alelnöke: Fábri Lászlóné

Felügyelő Bizottság: három tagból áll
Az egyesület titkára: Trepinszki Gábor

Küldetésünk, céljaink és feladataink: Nógrád megye területén élő fogyatékos emberek és családjaik érdekvédelme, érdekeik érvényesítése és képviselete, emberi és állampolgári jogaik, társadalmi elfogadásuk segítése, szociális biztonságuk és esélyegyenlőségük megvalósítása, szakemberek összefogása. Az önrendelkezések és önérvényesítő képességek fokozása, erősítése.

Célcsoportok:

  • fogyatékossággal élő emberek
  • családtagok
  • szakemberek

Jogszabályi háttér:

  • Magyarország Alkotmánya
  • a 2013. évi LXII. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról az Országos Fogyatékosügyi Program
  • kapcsolódó törvények és rendeletek